Podziękowania

Chciałbym serdecznie podziękować Jakubowi Adamskiemu ze Stowarzyszenia SISKOM za pozwolenie na użycie i modyfikację kodu źródłowego Interaktywnej Mapy Transportowej SISKOM, na której autorzy prezentują elementy infrastruktury transportowej metropolii warszawskiej.

Pozostałe prawa autorskie

Mapa, mimo udostępnienia, nie jest dziełem skończonym. Jest stale udoskonalana oraz uzupełniana.

Do przygotowania mapy wykorzystano m.in.:

Źródła oficjalne

Warstwy dróg podzielonych pod względem nośności w tonach na oś pojedynczą:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

Bezpośredni link do Rozporządzenia: LINK

Ograniczenia tonażowe na drogach, mostach i wiaduktach poszczególnych województw:

UWAGA!!!

Mimo że dokładam wszelkich starań, by dane na mapie były aktualne i zgodne z rzeczywistością oraz prawem, proszę tę mapę traktować wyłącznie poglądowo i informacyjnie.

NIE PONOSZĘ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE KARY/STRATY PONIESIONE PRZEZ KOGOKOLWIEK, WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z MAPY!
NALEŻY BACZNIE OBSERWOWAĆ OZNAKOWANIE DRÓG I STOSOWAĆ SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH.

Autor mapy

Janusz 'kastyk' Małyszko